Informații personale

 
Adresă Galați, România
Telefon 0759016619
E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
   

Domeniul ocupațional

Expert pe Termen Scurt Formator în cadrul proiectului „Măsuri active și integrate de ocupare pentru persoanele vulnerabile și șomeri de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor SV și SE – Încă o dată productivi!” Contract nr. POSDRU/183/5.1/S/152890
   

Experiența profesională

Perioada 01 septembrie 2013, până în prezent
Funcția sau postul ocupat Profesor titular, gradul didactic II, discipline tehnice
Activități și responsabilități principale Activitate educativă
Numele și adresa angajatorului Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, str. Domnească nr. 169, Galați
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate educativă în învățământul liceal
   
Perioada 01 septembrie 2008 – 31 august 2013
Funcția sau postul ocupat Profesor titular, definitiv de discipline tehnice
Activități și responsabilități principale Activitate educativă
Numele și adresa angajatorului Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, str. Domnească nr. 169, Galați
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate educativă în învățământul liceal
   
Perioada 01 septembrie 2007 – 31 august 2008
Funcția sau postul ocupat Profesor titular, debutant de discipline tehnice
Activități și responsabilități principale Activitate educativă
Numele și adresa angajatorului Grupul Școlar „Elena Doamna” Galați, str. Domnească nr. 169, Galați
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate educativă în învățământul liceal
   
Perioada 01 septembrie 2006 – 31 august 2007
Funcția sau postul ocupat Profesor debutant de discipline tehnice
Activități și responsabilități principale Activitate educativă
Numele și adresa angajatorului Grupul Școlar „Elena Doamna” Galați, str. Domnească nr. 169, Galați
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate educativă în învățământul liceal
   
Perioada 01 septembrie 2005 – 31 august 2006
Funcția sau postul ocupat Profesor debutant de discipline tehnice
Activități și responsabilități principale Activitate educativă
Numele și adresa angajatorului Școala Generală nr. 27, „Nicolae Iorga”, str. Radu Negru nr.1, Galați
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate educativă în învățământul profesional și tehnic
   

Educație și formare

Perioada 01 octombrie 2015, până în prezent
Calificarea / diploma obținută Conversie profesională în biologie
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Biologie animală, Biologie vegetală, Anatomia și fiziologia omului, Biochimie, Microbiologie, Știința solului, Protecția mediului
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea De Jos” din Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare de scurtă durată (conversie profesională)
   
Perioada 01 octombrie 2009 – 01 octombrie 2010
Calificarea / diploma obținută Adeverință Școală Doctorală
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Știința alimentelor, Nutriție, Tehnologii și echipamente
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul universității „Dunărea de jos” din Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare de doctorat
   
Perioada 01 octombrie 2004 – 01 octombrie 2006
Calificarea / diploma obținută Master în Controlul și expertizarea alimentelor
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Autentificarea și expertizarea produselor alimentare, Controlul statistic al calității, Managementul calității, Procedee moderne cromatografice, electroforetice și spectrale de control și analiză a alimentelor etc.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul universității „Dunărea de jos” din Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare de masterat
   
Perioada 01 octombrie 2001 – 30 septembrie 2004
Calificarea / diploma obținută Tehnologia și controlul calității produselor alimentare / Diplomă de Inginer
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Tehnologia și controlul calității în industria fermentativă, laptelui, morăritului, Falsificări ale produselor alimentare și determinarea lor, Proiectarea produselor noi, Controlul și asigurarea calității, Igiena în industria alimentară etc.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul universității „Dunărea de jos” din Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare de lungă durată
   
Perioada 01 octombrie 1998 – 30 septembrie 2001
Calificarea / diploma obținută Tehnologii alimentare / Diplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Tehnologii generale în industria alimentară, Tehnologia și controlul calității în industria fermentativă, panificației, morăritului, Operații unitare în industria alimentară etc.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Colegiul Universitar Tehnic din cadrul Facultății de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii universitare de scurtă durată
   
Perioada 15 septembrie 1993 – 15 iulie 1997
Calificarea / diploma obținută Operator în industria fermentativă / Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Discipline de cultură generală și discipline tehnice de specialitate în industria fermentativă
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Grupul Școlar de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” Galați
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Studii liceale
   

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere
Limba franceză   începător începător bine
Limba engleză   bine începător bine
Limba italiană bine bine începător
 

Competențe și abilități sociale

 • Abilități de comunicare și cooperare interumană diferențiată.
 • Capacitate de relaționare dezvoltată, spirit de echipă, simțul responsabilității, rezistență la stres.
 • Ușurință în învățare, în adaptarea la condiții noi de lucru și cu oameni noi.
 • Creativitate, flexibilitate în gândire și acțiune.
   

Competențe și aptitudini organizatorice

 • Organizator și coordonator al activităților de voluntariat „Sărbători mai frumoase pentru vârstnici” din cadrul proiectului „Strategia națională de acțiune comunitară”.
 • Organizator de excursii școlare.
 • Responsabil și membru în diverse comisii organizate la nivelul școlii.
 • Membru în cadrul comisiei de organizare a simpozionului național „Învățământul profesional și tehnic, între teorie și practică”, ediția I, desfășurat în mai 2014, la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați.
 • Formator în cadrul programului de formare „Evaluarea între tradițional și modern”, desfășurat în anul școlar 3013-2014, din oferta de formare a Casei Corpului Didactic Galați, avizat MEN.
 • Participant în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci, la programul de învățare pe tot parcursul vieții (G.O.L.I.A.), proiectul multilateral „Transfer de inovație” (TOI).
   

Competențe și aptitudini

 • Curs de formare continuă cu tema: „Didactica managementului”
 • Curs de formare continuă cu tema: „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”
 • Curs de formare continuă cu tema: „Curriculum centrat pe competențe”
 • Curs de formare cu tema: „Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă”
 • Curs de formare continuă cu tema: „Formator”
 • Curs de formare continuă cu tema: „Erasmus+ Curs PLUS de scriere de proiecte!”
 • Curs de formare cu tema: „Educația permanentă”
 • Curs de formare cu tema: „Transparență și etică în sistemul educațional”
 • Curs de formare cu tema: „Pedagogia activităților extracurriculare”
 • Curs de formare cu tema: „Educația nonformală”
 • Curs de formare cu tema: „Instruirea diferențiată bazată pe Teoria Inteligențelor Multiple”
 • Curs de formare cu tema: „Educativa – Oportunități de studiu în străinătate pentru elevi”
 • Curs de formare continuă cu tema: „Siguranța participantului la activitățile extracurriculare”
 • Curs de perfecționare cu tema : „Evaluator de furnizori și programe de formare EFPF”
 • Curs de formare cu tema: „Utilizarea softului educațional în curriculum școlar”
   

Informaţii suplimentare

Articole publicate:

ISBN
 1. Ichim Violeta, Evaluarea școlară, Simpozion național „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar” organizat de Editura Esențial Media, Pitești, jud. Argeș, ianuarie 2015, ISBN 978-606-650-226-9, pag. 982-983
 2. Ichim Violeta, Perfecționarea și modernizarea strategiilor de predare-învățare,  Simpozion internațional „Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european”, ediția a X-a, Galați, 12-13 iunie 2015, ISBN 978-606-628-113-3
 3. Struță Violeta, Problemele de mediu din județul Galați, Simpozionul internațional „Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european”, ediția a IX-a, Galați, 31 mai 2014, ISBN 978-606-628-086-0.
 4. Struță Violeta, Bioetanolul – combustibilul viitorului, Simpozion internațional „Universul Științelor”, ediția a IV-a, 8 septembrie 2013, ISBN 978-606-576-688-4
 5. Struță Violeta, Alimentația sănătoasă  Simpozionul internațional „Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european”, ediția a VIII-a, Galați, 8 iunie 2013, ISBN 978-606-628-046-4
 6. Struță Violeta, Aplicarea strategiilor didactice interactive în evaluare, Simpozion  național „Tradițional și modern – premise ale învățământului românesc pe coordonate europene”, ediția a IV-a, 30 martie 2013, ISBN 978-606-671-237-8.
 7. Struță Violeta, Zonele umede ale României – Balta mică a Brăilei, Simpozion internațional „Wetlands take care of water”, ediția a II-a, februarie 2013, ISBN 978-973-0-12178-0.