Prin acest demers ne propunem să venim în sprijinul elevului contemporan (modern) care preferă utilizarea telefonului, tabletei, sau calculatorului. Nu putem, nu ne propunem, şi nu dorim să înlocuim, astfel, studiul manualului dublat de o atentă şi aplicată consultare a bibliografiei de specialitate, însă încercăm să deschidem „apetitul” pentru descoperirea noţiunilor specifice industriei alimentare, tocmai prin intermediul spaţiului virtual.

În acest sens, site-ul oferă noțiuni despre diverse aspecte specifice domeniului menţionat, iar aceste noțiuni pot fi accesate cu ușurință atât de elevii de la liceele cu profil de industrie alimentară cât și de profesorii de specialitate.

Ne dorim şi sperăm să vă propunem un instrument modern şi atractiv, care să faciliteze achiziţia conceptelor specifice domeniului.

Informaţiile prezentate în cadrul acestui site şi prin intermediul aplicaţiei de mobil, au fost preluate din următoarele surse:

  • Nichita, M. L., ș.a., „Industria alimentară, Manual pentru cultura de specialitate, clasa a IX-a”, Editura Oscar Print, București, 2004
  • Petculescu, E., ș.a., „Procese și aparate în industria alimentară, Manual pentru clasele IX-X, licee industriale cu profil de industrie alimentară și școli profesionale”, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1993